Kategorie

Polityka prywatności

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych     zawartych w formularzu rejestracji konta w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcę przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy mi na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw w trakcie złożenia i realizacji twojego zamówienia.Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest firma : Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowo-Usługowe
FACTOR Sp. z o.o. 41-807 Zabrze ul.Tarnopolska 60Skąd mamy Twoje dane?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w celu złożenia zamówienia.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu zrealizowania złożonego zamówienia. Kontaktujemy się za pomocą poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon w celu sfinalizowania złożonego zamówienia. Dane nie są wykorzystawane w innym celu. Dane nie są udostepniane osobom trzecim.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą,

a także po jej zakończeniu, w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności

podatkowych i rachunkowych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

  • prawo dostępu do danych osobowych,

  • prawo do sprostowania danych osobowych,

  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Proszę kontaktować się z administratorem danych:

mail: esklep@factor.com.pl

tel: 32 2715008