Categories

REGULATOR TEMPERATURY RT-824

  • Code: 885
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 151.29 zł
  • (Net Price: 123.00 zł)
  • Tell a friend
Regulatory temperatury Pokojowe RT-824

Termostat. Zakres temp 5÷35ºC.


PRZEZNACZENIE:

Regulator temperatury RT-824 przeznaczony jest do

bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi

zasilanymi napięciem 230V, o prądzie maksymalnym nie

przekraczającym 16A.


FUNKCJE REGULATORA:

*możliwość zaprogramowania 1 żądanej temperatury

* pokrętło na panelu frontowym umożliwiające ustawienie

żądanej temperatury

*wyłącznik na panelu frontowym umożliwiający wyłączanie

zasilania całego układu grzewczego

*wejście do podłączenia zegara sterującego

*sygnalizacja załączenia układu grzewczego

*2 czujniki temperatury: wewnętrzny i zewnętrzny

*3 tryby pracy regulatora: praca z wewnętrznym czujnikiem

temperatury; praca z zewnętrznym czujnikiem temperatury;

praca z dwoma czujnikami temperatury

*w trybie pracy z wewnętrznym czujnikiem temperatury

w przypadku jego awarii regulator przejdzie w tryb tzw.

bezpiecznego modelu automatycznego starając się

utrzymać zadaną temperaturę

* automatyczne przełączenie na tryb pracy z wewnętrznym

czujnikiem w przypadku awarii zewnętrznego czujnika

*w trybie pracy z dwoma czujnikami temperatury czujnik

zewnętrzny jest ograniczającym i bez względu na zadaną

temperaturę na pokrętle nie dopuszcza do przekroczenia

temperatury powyżej 27°C

*w trybie pracy z dwoma czujnikami temperatury

w przypadku awarii obydwu czujników temperatury

regulator przejdzie w tryb tzw. bezpiecznego modelu

automatycznego. Pracując z przerwami stara się utrzymać

temperaturę na poziomie 80% zadanej.


DANE TECHNICZNE:

-zasilanie 230V AC

-prąd obciążenia <16A

-styk separowany 1Z

-zakres regulacji temperatury 5÷35°C

-histereza 1°C

-dokładność nastawy 1°C

-dokładność pomiaru ±1°C

-pobór mocy 0,8W

-temperatura pracy -5÷50°C

-przyłącze zaciski śrubowe 1,5mm²

-wymiary :

front 83,5×83,5mm; gł.22mm

zaplecze Ø50; gł.27,5mm

-montaż natynkowy w puszce podtynkowej Ø60

-wewnętrzny czujnik temperatury NTC

-zewnętrzny czujnik temperatury NTC

-wymiary czujnika Ø7; h=25mm

-izolacja czujnika tuleja PC

-przewód PC 2×0,34mm²; l=3m


UWAGA:

Sonda w komplecie z regulatorem.