Categories

REGULATOR TEMPERATURY CRT-04

  • Code: 890
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 291.51 zł
  • (Net Price: 237.00 zł)
  • Tell a friend
Regulator temperatury Pokojowe CRT-04

Z programatorem tygodniowym. Zakres temp. 0÷60ºC.


PRZEZNACZENIE:

CRT-04 jest programowalnym, wielofunkcyjnym regulatorem

elektronicznym umożliwiającym sterowanie urządzeniami

grzewczymi w celu utrzymania stałej temperatury

pomieszczenia lub kontroli temperatury otoczenia.


DZIALANIE:

Czas pracy i żądana temperatura realizowane są według

indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika.

Regulator posiada kalendarz oraz zegar czasu rzeczywistego

umożliwiające załączanie i wyłączanie sterowanego

urządzenia o zaprogramowanych godzinach w cyklach:

dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn-Pt) lub

weekendowym (So, Nd).


FUNKCJE REGULATORA:

* panel sterujący, umożliwiający zaprogramowanie

i monitorowanie pracy urządzenia

* tryby pracy GRZANIE i CHŁODZENIE - utrzymywanie

zadanej temperatury realizowane zgodnie

z zaprogramowanymi godzinami i dniami tygodnia

* tryb pracy CIĄGŁY - utrzymywanie jednej zadanej

temperatury realizowane z pominięciem wpisów programu

* tryb pracy POMIAR - wskazanie aktualnej temperatury

bez sterowania podłączonym urządzeniem

* 50 wpisów programowych

* INTERWAŁ - możliwość zaprogramowania do 8 żądanych

temperatur (3 w tzw. trybach MÓJ1, MÓJ2, MÓJ3 oraz

dodatkowo 5 tzw. trybach RANO, PRACA, OBIAD, DZIEŃ,

NOC dla codziennych przedziałów czasowych związanych

z trybem życia domowników

* ZWŁOKA - programowalny czas zwłoki zadziałania przy

przejściu przez graniczne wartości temperatury

* KOREKTA - niwelacja błędu odczytu temperatury względem

termometru wzorcowego

* CZUJNIK! - wizualna sygnalizacja awarii czujnika temp.

* DST - automatyczna zmiana czasu z możliwością

programowego przejścia na tryb ręczny

* ŚWIATŁO - określenie trybu podświetlania wyświetlacza


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie 230V AC

- prąd obciążenia <16A

- styk separowany 1p

- zakres regulacji temperatury 0÷60°C

- histereza - regulowana 0÷10°C

- dokładność nastawy 0,1°C

- korekcja wzorcowa ±5°C

- czas zwłoki przełączenia - regulowany 1÷15min

- pobór mocy 1,5W

- temperatura pracy -20÷40°C

- przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²

- wymiary 3 moduły (52,5mm)

- montaż na szynie 35mm

- zewnętrzny czujnik temperatury DS18S20

- wymiary czujnika Ø5; h=30mm

- izolacja czujnika koszulka termokurczliwa

- przewód LiYY 3×0,34mm² l=2,5m


Uwaga! Sonda w komplecie z regulatorem.