Categories

PRZEKAŻNIK REZYSTANCYJNY CR-810

  • Code: 559
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 125.46 zł
  • (Net Price: 102.00 zł)
  • Tell a friend
PRZEKAŻNIK REZYSTANCYJNY CR-810

do współpracy z czujnikami PTC


PRZEZNACZENIE:

Przekaźnik rezystancyjny (termiczny) służy do ochrony

urządzeń elektrycznych przed niepożądanym wzrostem

temp. przy wykorzystaniu czujników termistorowych PTC

połączonych szeregowo w ilości 1-6szt.


DZIAłANIE:

Przy właściwym napięciu zasilania i prawidłowej temp.

kontrolowanego urządzenia styk pozostaje w pozycji 3-7.

Wzrost temp. przynajmniej jednego z czujników ponad

wartość znamionową powoduje wzrost jego rezystancji

powyżej 3000Ω. Następuje zadziałanie przekaźnika

(rozwarcie styków 3-7). Załączenie układu nastąpi

automatycznie, jeżeli rezystancja pętli czujników PTC

spadnie poniżej wartości 1800Ω (obniżenie temp.

kontrolowanego urządzenia). Styk przekaźnika

wykonawczego jest również otwarty gdy, rezystancja

pętli obniży się do 15Ω (np. zwarcie przewodów) lub

nastąpi wyłączenie napięcia zasilającego.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: 230V AC lub 24V AC/DC

- prąd obciążenia: <16A

- styk: separowany 1P

- rezystancja otwarcia styków: R>3000Ω, R<15Ω

- rezystancja zamknięcia styków:

60Ω<1800Ω< font><1800Ω

- max rezystancja pętli czujników w - stanie zimnym:

R=1500Ω

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- sygnalizacja zasilania: LED zielona

- sygnalizacja awarii: 2×LED czerwona

- temperatura pracy: -25÷50oC

- pobór mocy: 0,8W

- trwałość: 105 załączeń

- wymiary: 1 moduł (17,5mm)

- montaż: na szynie TH35