Categories

PRZEKAZNIK PRIORYTETOWY PR-603

  • Code: 554
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 118.08 zł
  • (Net Price: 96.00 zł)
  • Tell a friend
PRZEKAZNIK PRIORYTETOWY PR-603

montaż natablicowy, z kanałem na przewód prądowy

odbiornika separowany galwanicznie


PRZEZNACZENIE:

Przekaźniki priorytetowe służą do kontroli wartości

pobieranego prądu przez odbiorniki elektryczne i ich

sterowania w przypadku, w którym ich jednoczesna

praca spowoduje przeciążenie obwodu i zadziałanie

zabezpieczeń nadprądowych.


DZIAłANIE:

Potencjometrem nastawiana jest wartość poboru prądu

w obwodzie priorytetowym, powyżej której przekaźnik

odłącza obwód niepriorytetowy. Spadek poboru prądu

w obwodzie priorytetowym poniżej nastawionej wartości

progowej spowoduje automatyczne załączenie obwodu

niepriorytetowego. W przypadku kiedy załączony jest już

odb. priorytetowy przekaźnik uniemożliwi załączenie odb.

niepriorytetowego.


DANE TECHNICZNE:

zasilanie : 230V AC

max prąd odbiorników nieprioryt. : 16A lub większy

z zastosowaniem stycznika

max prąd odbiorników priorytetowych: dowolny

styk : 1Z separowane galwanicznie

napięcie znam. przekaźnika : 250VAC

zakres regulacji poboru prądu: 2÷15 A (obwód priorytetowy)

pobór mocy: 0,4W

opóźnienie odłączenia : 0,1s

opóźnienie przyłączenia : 0,1s

wymiary : 26x50x67mm

przyłącze : zaciski śrubowe 2,5mm2

stopień ochrony : IP40