Categories

PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-734

  • Code: 524
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 210.33 zł
  • (Net Price: 171.00 zł)
  • Tell a friend
PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-734

Przekaźnik napięciowy z trzema niezależnymi stykami


PRZEZNACZENIE:

Przekaźnik napięciowy CP-734 służy do kontroli napięcia

sieci trójfazowej i zabezpieczenia odbiornika przed

spadkiem napięcia poza ustawioną wartość.


DZIAłANIE:

Zasilanie przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem

LED zielonej U. Prawidłowe napięcia sieci sygnalizowane

są świeceniem diody LED żółtej L1, L2 i L3 w obwodzie

każdej fazy (zamknięte styki przekaźników). Zanik napięcia

w fazie lub jego spadek poniżej ustawionego progu

napięcia zadziałania spowoduje wyłączenie styku

przekaźnika odpowiadającego tej fazie (nie świeci LED

żółta w obwodzie tej fazy). Załączenie styku nastąpi

automatycznie po powrocie napięcia w fazie lub

wzroście napięcia o 5V powyżej ustawionego progu

(tj. o wartość histerezy napięciowej).

TEST (symulacja zadziałania).

Naciskając przycisk chwilowy TEST w obwodzie danej fazy

powodujemy rozłączenie styku odpowiadającemu tej

fazie na czas trzymania przycisku.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×(150÷450V)+N

- prąd obciążenia: 3×<8A

- styk : 3×1Z

- kontrola zasilania: 3 LED

- próg napięciowy zadziałania: 170÷210V

- czas zadziałania : 0,5 sek

- czas powrotu : 1,5 sek

- pobór mocy: 0,8W

- temperatura pracy: -25÷50oC

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- wymiary: 3 moduły (52,5mm)

- montaż: na szynie TH-35