Categories

PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-733

  • Code: 523
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 210.33 zł
  • (Net Price: 171.00 zł)
  • Tell a friend
PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-733

Przekaźnik napięciowy z trzema niezależnymi stykami


PRZEZNACZENIE:

Przekaźnik napięciowy CP-733 służy do kontroli napięcia

sieci trójfazowej i zabezpieczenia odbiornika przed

spadkiem napięcia poza ustawioną wartość.


DZIAłANIE:

Zasilanie przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem

LED zielonej U. Prawidłowe napięcia sieci sygnalizowane

są świeceniem diody LED żółtej L1, L2 i L3 w obwodzie

każdej fazy (otwarte styki przekaźników). Zanik napięcia

w fazie lub jego spadek poniżej ustawionego progu

napięcia zadziałania spowoduje załączenie styku

przekaźnika odpowiadającego tej fazie (nie świeci LED

żółta w obwodzie tej fazy). Rozłączenie styku nastąpi

automatycznie po powrocie napięcia w fazie lub wzroście

napięcia o 5V powyżej ustawionego progu (tj. o wartość

histerezy napięciowej).

TEST (symulacja zadziałania).

Naciskając przycisk chwilowy TEST w obwodzie danej

fazy powodujemy załączenie styku odpowiadającemu

tej fazie na czas trzymania przycisku.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×(150÷450V)+N

- prąd obciążenia: 3×<8A

- styk : 3×1R

- kontrola zasilania: 3 LED

- próg napięciowy zadziałania: 170÷210V

- czas zadziałania : 0,5 sek

- czas powrotu: 1,5 sek

- pobór mocy: 0,8W

- temperatura pracy: -25÷50oC

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- wymiary: 3 moduły (52,5mm)

- montaż: na szynie TH-35