Categories

PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-730

  • Code: 522
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 170.97 zł
  • (Net Price: 139.00 zł)
  • Tell a friend
PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-730

nadzór napięcia w trzech fazach


PRZEZNACZENIE:

Przekaźnik napięciowy CP-730 służy do kontroli napięcia

w sieci trójfazowej i zabezpieczenia odbiornika

trójfazowego przed skutkami wzrostu lub spadku

napięcia poza ustawione wartości.


DZIAłANIE:

Potencjometrami ustawiany jest dolny (U1) i górny (U2)

próg napięcia dla wszystkich trzech faz. Jest to tzw. okno

napięciowe, w granicach którego mogą występować zmiany

napięć fazowych nie powodujące zadziałania przekaźnika.

Prawidłowe napięcie odbiornika sygnalizowane jest

świeceniem LED zielonej (pozycja styku 11-12). Zmiana

napięcia fazowego na jednej z faz powyżej lub poniżej

nastawionych progów napięciowych spowoduje

zadziałanie przekaźnika (przełączenie styku w pozycję

11-10). Spadek napięcia na jednej fazie poniżej ustalonej

wartości U1 jest sygnalizowany świeceniem LED

czerwonej (U1). Wzrost napięcia na jednej fazie powyżej

ustalonej wartości U2 sygnalizowany jest świeceniem

LED czerwonej (U2). Powrotne przełączenie styku

przekaźnika nastąpi automatycznie po powrocie

właściwego napięcia.

UWAGA;

Na skutek niestabilnego napięcia w sieci i częstych zmian

napięcia zasilającego poza ustalone progi okna

napięciowego (minimum 10 razy w ciągu 1 minuty)

przekaźnik blokuje się na czas 10 minut (styk zostaje

w położeniu 11-10). Zapobiega to zbyt częstemu,

cyklicznemu włączaniu i wyłączaniu podłączonego

odbiornika. Stan blokady sygnalizowany jest

świeceniem LED żółtej.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk : 1P

- kontrola zasilania: 4 LED

- próg napięciowy zadziałania: dolny U1 : 170÷210V

dolny: U2 : 230÷260V

- czas zadziałania :

dla progu U1 : 1,5 sek

dla progu U2 : 0,1 sek

- pobór mocy: 1,7W

- temperatura pracy: -25÷50oC

- przyłącze: zaciski śrubowe 4 mm2

- wymiary: 3 moduły (35mm)

- montaż: na szynie TH-35