Categories

PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-710

  • Code: 521
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 150.06 zł
  • (Net Price: 122.00 zł)
  • Tell a friend
PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-710

nadzór napięcia w jednej fazie


PRZEZNACZENIE:

Przekaźnik napięciowy CP-710 służy do kontroli napięcia

sieci jednofazowej i zabezpieczenia odbiornika j

ednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku

napięcia poza ustawione wartości.


DZIAłANIE:

Potencjometrami ustawiany jest dolny (U1) i górny (U2)

próg napięcia. Jest to tzw. okno napięciowe, w granicach

którego mogą następować zmiany napięcia zasilania nie

powodujące zadziałania przekaźnika. Prawidłowe napięcie

odbiornika sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej

(pozycja styku 5-7). Zmiana napięcia zasilania powyżej

lub poniżej nastawionych progów napięciowych

spowoduje zadziałanie przekaźnika (przełączenie styku

w pozycję 5-8). Spadek napięcia poniżej ustalonej

wartości U1 jest sygnalizowany świeceniem LED

czerwonej (U1). Wzrost napięcia powyżej ustalonej

wartości U2 jest sygnalizowany świeceniem LED

czerwonej (U2). Powrotne przełączenie styku przekaźnika

nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.

UWAGA:

Na skutek niestabilnego napięcia w sieci i częstych

zmian napięcia zasilającego poza ustalone progi okna

napięciowego (minimum 10 razy w ciągu 1 minuty)

przekaźnik blokuje się na czas 10 minut (styk zostaje

w położeniu 5-8). Zapobiega to zbyt częstemu,

cyklicznemu włączaniu i wyłączaniu podłączonego

odbiornika. Stan blokady sygnalizowany jest

świeceniem LED żółtej.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 230V, 50Hz

- prąd obciążenia: <10A

- styk : 1P

- kontrola zasilania: 4 LED

- próg napięciowy zadziałania: dolny U1 : 170÷210V

dolny: U2 : 230÷260V

- czas zadziałania :

dla progu U1 : 1,5 sek

dla progu U2 : 0,1 sek

- pobór mocy: 0,8wW

- temperatura pracy: -25÷50oC

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- wymiary: 1 moduł (17,5mm)

- montaż: na szynie TH-35