Categories

PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-709

  • Code: 520
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 162.36 zł
  • (Net Price: 132.00 zł)
  • Tell a friend
PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY CP-709

nadzór napięcia w jednej fazie (zasilanie 150-450V)


PRZEZNACZENIE:

Przekaźnik napięciowy CP-709 służy do kontroli napięcia

sieci jednofazowej i zabezpieczenia odbiornika

jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku

napięcia poza ustawione wartości. Urządzenie

przystosowane jest do pracy w zakresie napięć 150÷450V.


DZIAłANIE:

Potencjometrami ustawiany jest dolny (U1) i górny (U2)

próg napięcia. Jest to tzw. okno napięciowe, w granicach

którego mogą następować zmiany napięcia zasilania

nie powodujące zadziałania przekaźnika. Prawidłowe

napięcie odbiornika sygnalizowane jest świeceniem LED

zielonej (pozycja styku 5-7). Zmiana napięcia zasilania

powyżej lub poniżej nastawionych progów napięciowych

spowoduje zadziałanie przekaźnika (przełączenie styku

w pozycję 5-8). Spadek napięcia poniżej ustalonej

wartości U1 jest sygnalizowany świeceniem LED

czerwonej (U1). Wzrost napięcia powyżej ustalonej

wartości U2 jest sygnalizowany świeceniem LED

czerwonej (U2). Powrotne przełączenie styku

przekaźnika nastąpi automatycznie po powrocie w

łaściwego napięcia.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 150÷450V AC

- prąd obciążenia: <10A

- styk : 1P

- kontrola zasilania: 4 LED

- próg napięciowy zadziałania: dolny U1 : 170÷210V

dolny: U2 : 230÷260V

- czas zadziałania :

dla progu U1 : 1,5 sek

dla progu U2 : 0,1 sek

- pobór mocy: 0,8wW

- temperatura pracy: -25÷50oC

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- wymiary: 1 moduł (17,5mm)

- montaż: na szynie TH-35