Categories

LICZNIK ENERGII ELEKTR. LE-02D

  • Code: 878
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 528.90 zł
  • (Net Price: 430.00 zł)
  • Tell a friend
Licznik energii elektrycznej LE-02D. Trójfazowy. Prąd 63A.

PRZEZNACZENIE:

LE-02d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym

licznikiam energii elektrycznej służącym jako podliczniki

do pomiaru energii elektrycznej prądu przemiennego

trójfazowego w układzie bezpośrednim.


DZIAŁANIE:

Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego

prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje

impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii

elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany

jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma

impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED

(800imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym

układzie trójfazowym a jej wartość wskazywana jest przez

segmentowy wyświetlacz LCD.


UWAGA:

Licznik posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala

to na podłączenie innego urządzenia impulsowego

sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik.

Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane

podłączenie dodatkowego urządzenia.

Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków

wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie

obejścia licznika.


DANE TECHNICZNE:

-napięcie odniesienia 3×230V+N

-prąd bazowy 5A

-prąd maksymalny 63A

-prąd minimalny 0,04A

-dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1

-zakres wskazań liczydła 0÷999999,99kWh

-stała licznika (1,25Wh/imp) 800imp/kWh

-sygnalizacja sczytywania 4×LED czerwona

-wyjście impulsowe SO+ SO- typu otwarty kolektor

-napięcie podłączenia SO+ SO- <30V DC

-prąd podłączenia SO+ SO- <27mA

-stała SO+ SO- (1,25Wh/imp) 800imp/kWh

-czas impulsu SO+ SO- 90msek

-pobór własny licznika <10VA; <2W

-stopień ochrony IP20

-temperatura pracy -20÷55°C

-przyłącze zaciski śrubowe 16mm²

-wymiary 4,5 modułów (75mm)

-montaż na szynie 35mm