Categories

IMPULSOWY ZI-(1-6)

  • Code: 868
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 244.77 zł
  • (Net Price: 199.00 zł)
  • Tell a friend
IMPULSOWY ZI-(1-6)

TYP NAP. WYJ PRĄD


ZI-1 5V DC 10A

ZI-2 12V DC 4A

ZI-3 18V DC 3A

ZI-4 24V DC 2A

ZI-5 15V DC 3,3A

ZI-6 48V DC 1A


UWAGA!

*Poniżej 160V napięcia wejściowego zasilacz będzie nadal

stabilizować napięcie wyjściowe, ale maksymalny prąd

wyjściowy będzie spadać współbieżnie ze spadkiem

napięcia wejściowego.

*Ze względu na wysoką częstotliwość pracy przetwornicy

niektóre, bardzo czułe urządzenia radiowe lub

mikroprocesorowe mogą pracować nieprawidłowo.

Zaleca się zainstalowanie filtru OP-230 (patrz pozycja 18)

pomiędzy zasilaczem a odbiornikiem.

*Przy zwiększeniu obciążenia powyżej Imax zasilacz

będzie stabilizować prąd, a nap. wyj. będzie spadać.

Jeżeli nap. wyj. spadnie do ok. 40% zasilacz wyłączy

się i będzie co 1,5÷2sek. próbkować. Podobnie zdarzy

się przy podłączeniu odbiornika, który pobiera duży prąd

rozruchowy (np. zimna żarówka). Jeżeli przeciążenie nie

jest zbyt duże , zasilacz po kilku próbach ( np. stopniowe

rozgrzewanie włókna żarówki) wystartuje. Jeżeli

obciążenie jest zbyt duże zasilacz będzie próbkować

do momentu odłączenia obciążenia.


DANE TECHNICZNE:

- napięcie wejściowe 85÷264V AC

- moc wyjściowa 50W

- ograniczenie prądowe 110%Iwyj

- minimalne obciążenie 0%

- częstotliwość kluczowania 70kHz

- temperatura pracy -10÷40°C

- przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²

- wymiary 6 modułów (105mm)

- waga 190g

- montaż na szynie 35mm