Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-BS

  • Code: 503
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 73.80 zł
  • (Net Price: 60.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-BS

z sygnalizacją, styk 1P


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF-BS przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi

zniszczeniem silnika.


DZIAłANIE:

Prawidłowe zasilanie odbiornika wskazywane jest

świeceniem diod LED w obwodzie każdej fazy. Zanik

napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie

- sygnalizowany brakiem świecenia diody odpowiadającej

danej fazie lub asymetria napięciowa między fazami

powyżej 45V~ (tj. spadek napięcia poniżej 185V~ na jednej

fazie) - sygnalizowany słabszym świeceniem diody

odpowiadającej danej fazie, spowoduje wyłączenie silnika.

Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega

przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku

napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy

wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania

(tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych

anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

UWAGA:

Styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie

układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej

informującego o zadziałaniu przekaźnika, tj. wyłączeniu

silnika.


DANE TECHICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1P

- kontrola zasilania: LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa zadziałania: 45V~

- napięcie zadziałania: 185V

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2 - temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 2 moduły (35mm)

- montaż: na szynie TH-35