Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-BR

  • Code: 505
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 82.41 zł
  • (Net Price: 67.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-BR

z regulacją progu zadziałania i sygnalizacją, styk 1P


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF-BR przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi

zniszczeniem silnika.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej

ustawionego progu (tj. spadek napięcia poniżej 185V

na jednej fazie) spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie

nastąpi z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega

przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku

napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy

wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania

(tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych

anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

UWAGA:

Styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie

układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej

informującego o zadziałaniu przekaźnika, tj. wyłączeniu

silnika.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1P

- kontrola zasilania: LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa zadziałania: 40÷55V~

- napięcie zadziałania: 175÷190V~

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 2 moduły (35mm)

- montaż: na szynie TH-35