Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF

  • Code: 501
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 60.27 zł
  • (Net Price: 49.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF

montaż natablicowy, styk 1Z


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie ub asymetrii napięć między fazami, grożącymi

Z niszczeniem silnika.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej 45V

(tj. spadek napięcia poniżej 185V na jednej fazie)

spowoduje wyłączenie silnika.

Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 3 do 5s,

co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy

chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi

automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia

zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej).

Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest

niemożliwe.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1P

- kontrola zasilania: LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa zadziałania: 45V~

- napięcie zadziałania: 185V

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- długość przyłącza: 0,5m

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 50×67×26mm

- montaż: dwa wkręty do podłoża