Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-B

  • Code: 502
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 71.34 zł
  • (Net Price: 58.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-B

szyna T-35, styk 1Z


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF-B przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi

zniszczeniem silnika.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej 45V (tj.

spadek napięcia poniżej 185V na jednej fazie) spowoduje

wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 3 do 5s,

co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy

chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi

automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia

zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej).

Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest

niemożliwe.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1P

- kontrola zasilania: LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa zadziałania: 45V~

- napięcie zadziałania: 185V

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2 - temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 2 moduły (35mm)

- montaż: na szynie TH-35