Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-333

  • Code: 509
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 129.15 zł
  • (Net Price: 105.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-333

BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO
zabezpiecza przed

symetrycznym i asymetrycznym spadkiem napięcia


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF-333 przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie, symetrycznego spadku napięć w trzech

fazach lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi

zniszczeniem silnika.


DZIAłANIE:

CZF-333 reaguje na asymetryczny i symetryczny

spadek napięcia

Zanik napięcia w conajmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej ustawionego

progu spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie silnika

nastąpi również w przypadku symetrycznego spadku

napięć międzyfazowych we wszystkich trzech fazach

poniżej 320V. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 3 do 5s,

co zapobiega odłączeniu silnika przy przypadkowym,

chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie

nastąpi automatycznie przy spadku asymetrii o 5V

poniżej ustawionego progu (tj. o wartość histerezy

napięciowej). Przy powyższych anomaliach

uruchomienie silnika nie jest możliwe.

UWAGA:

Styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie

układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej

informującego o zadziałaniu przekaźnika,

tj. wyłączeniu silnika.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1P

- kontrola zasilania: 3×LED

- asymetria napięciowa zadziałania: 20÷50V~

- napięcie zadziałania: 175÷190V~

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 3 moduły (52,5mm)

- montaż: na szynie TH-35