Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-331

  • Code: 508
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 109.47 zł
  • (Net Price: 89.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-331

z regulacją progu zadziałania, styk 2P


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF-331 przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami,

grożącymi zniszczeniem silnika.


DZIAłANIE:

Prawidłowe zasilanie odbiornika wskazywane jest

świeceniem diod LED w obwodzie każdej fazy. Zanik

napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie

- sygnalizowany brakiem świecenia diody

odpowiadającej danej fazie lub asymetria

napięciowa między fazami powyżej ustawionego

progu (tj. spadek napięcia poniżej ustawionego progu

napięcia zadziałania na jednej fazie) - sygnalizowany

słabszym świeceniem diody odpowiadającej danej fazie,

spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi

z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega przypadkowemu

odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia.

Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy

wzroście napięcia o 5V powyżej ustawionego progu

(tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych

anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

UWAGA:

Zastosowanie dwóch styków przełącznych przekaźnika

pozwala na podłączenie dodatkowego urządzenia lub

układu kontrolowanego oraz układu sygnalizacji wizualnej

lub dźwiękowej informującego o zadziałaniu przekaźnika,

tj. wyłączeniu silnika.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: 2×<8A

- styk: 2P

- kontrola zasilania: LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa zadziałania: 40÷55V~

- napięcie zadziałania:175÷190V~

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,2W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 3 moduły (52,5mm)

- montaż: na szynie TH-35