Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-312

  • Code: 507
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 104.55 zł
  • (Net Price: 85.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-312

MONITOR, bez opóźnienia zadziałania, styk 1Z, 1R


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF-312 służy do monitorowania

prawidłowości napięć i faz w sieci trójfazowej oraz

zabezpieczenia urządzeń trójfazowych przed skutkami

spadku napięcia, asymetrii napięć lub zaniku fazy.


DZIAłANIE:

Prawidłowe zasilanie odbiornika wskazywane jest

świeceniem diod LED w obwodzie każdej fazy. Zanik

napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie

- sygnalizowany brakiem świecenia diody odpowiadającej

danej fazie lub asymetria napięciowa między fazami

powyżej ustawionego progu (tj. spadek napięcia na jednej

z faz poniżej ustawionego progu napięcia zadziałania )

- sygnalizowany słabszym świeceniem diody

odpowiadającej danej fazie, spowoduje natychmiastowe

wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 0,3s.

Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście

napięcia o 5V powyżej ustawionego progu (tj. o wartość

histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach

uruchomienie silnika jest niemożliwe.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: 2×<5A

- styk: 1Z, 1R

- kontrola zasilania: LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa zadziałania: 40 ÷ 55V~

- napięcie zadziałania: 175 ÷ 190V~

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 0,3sP> - pobór mocy: 1,2W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 1 moduł (17,5mm)

- montaż: na szynie TH-35