Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-311

  • Code: 506
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 88.56 zł
  • (Net Price: 72.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-311

z regulacją progu zadziałania, styk 1P


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF-311 przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi

zniszczeniem silnika.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej ustawionego

progu (tj. spadek napięcia poniżej 185V na jednej fazie)

spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi

z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega przypadkowemu

odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia.

Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście

napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość

histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach

uruchomienie silnika jest niemożliwe.

UWAGA:

Styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie

układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej

informującego o zadziałaniu przekaźnika, tj. wyłączeniu

silnika.

Czujnik zaniku fazy CZF-311 przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi

zniszczeniem silnika.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1P

- kontrola zasilania: LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa zadziałania: 40÷55V~

- napięcie zadziałania: 175÷190V

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 0,56W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 1 moduł (17,5mm)

- montaż: na szynie TH-35