Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-310

  • Code: 504
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 81.18 zł
  • (Net Price: 66.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY CZF-310

1 moduł, styk 1P<


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF-310 przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi

zniszczeniem silnika.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej 45V (tj.

spadek napięcia poniżej 185V na jednej fazie) spowoduje

wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem

3 do 5s, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika

przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie

nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V

powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy

napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie

silnika jest niemożliwe.

UWAGA:

Styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie

układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej

informującego o zadziałaniu przekaźnika, tj. wyłączeniu

silnika.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1P

- kontrola zasilania: LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa zadziałania: 45V~

- napięcie zadziałania: 185V

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 0,56W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 1 moduł (17,5mm)

- montaż: na szynie TH-35