Categories

CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-BR

  • Code: 513
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 82.41 zł
  • (Net Price: 67.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-BR

z regulacją progu zadziałania, styk 1P


PRZEZNACZENIE:

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-BR przeznaczony jest

do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych

z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co

najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami,

grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem

kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed

czujnikiem.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w conajmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej ustawionego

progu (tj. spadek napięcia poniżej ustawionego progu na

jednej fazie) spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie

nastąpi z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega odłączeniu

silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne

załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście

napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania

(tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych

anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem

powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania

silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika.

Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej

kolejności faz.

UWAGA:

Styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie

układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej

informującego o zadziałaniu przekaźnika, tj. wyłączeniu

silnika.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1 P

- kontrola zasilania: 2×LED

- asymetria napięciowa zadziałania: 40÷55V~

- napięcie zadziałania: 175÷190V~

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: zaciski śrubowe 4mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 2 moduły (35mm)

- montaż: na szynie TH-35