Categories

CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF

  • Code: 510
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 63.96 zł
  • (Net Price: 52.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF

montaż natablicowy, styk 1Z


PRZEZNACZENIE:

Czujnik kolejności i zaniku faz CKF przeznaczony jest do

zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących

zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem kierunku

obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w conajmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej 45V

(tj. spadek napięcia poniżej 185V na jednej fazie)

spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi

z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega odłączeniu

silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne

załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście

napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania

(tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych

anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem

powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania

silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika.

Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie

właściwej kolejności faz.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- kontrola zasilania: 2×LED

- asymetria napięciowa zadziałania: 45V~

- napięcie zadziałania: 185V

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: kablowe 0,45m

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 50×67×26mm

- montaż: dwa wkręty do podłoża