Categories

CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-B

  • Code: 511
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 75.64 zł
  • (Net Price: 61.50 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-B

szyna T-35, styk 1Z


PRZEZNACZENIE:

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-B przeznaczony jest

do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych

z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co

najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami,

grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem

kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej 45V

(tj. spadek napięcia poniżej 185V na jednej fazie)

spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi

z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega odłączeniu silnika

przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie

nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej

napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej).

Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest

niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed

czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku

wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie

silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie

właściwej kolejności faz.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400 V+N

- prąd obciążenia: <10 A

- kontrola zasilania: 2×LED

- asymetria napięciowa zadziałania: 45 V~

- napięcie zadziałania: 185 V

- histereza napięciowa: 5 V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: zaciski śrubowe 4mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 2 moduły (35mm)

- montaż: na szynie TH-35