Categories

CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-337

  • Code: 515
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 131.61 zł
  • (Net Price: 107.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-337

BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO

zabezpiecza przed symetrycznym i asymetrycznym

spadkiem napięcia


PRZEZNACZENIE:

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-337 przeznaczony

jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych

z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co

najmniej jednej fazie, symetrycznego spadku napięć

w trzech fazach lub asymetrii napięć między fazami,

grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem

kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed

czujnikiem.

CKF-337 reaguje zarówno na asymetryczny

i symetryczny spadek napięcia.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej ustawionego

progu spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie silnika

nastąpi również w przypadku symetrycznego spadku

napięć między fazowych we wszystkich trzech fazach

poniżej 320V - sygnalizowane świeceniem LED

czerwonej (U<>Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem

3 do 5s, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym

spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi

automatycznie przy spadku asymetrii o 5V poniżej

ustawionego progu (tj. o wartość histerezy napięciowej).

Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest

niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed

czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku

wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie

silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie

właściwej kolejności faz.

UWAGA:

Styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie

układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej

informującego o zadziałaniu przekaźnika, tj. wyłączeniu

silnika.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1 P

- kontrola zasilania: 4×LED

- asymetria napięciowa zadziałania: 20÷50V~

- napięcie między fazowe zadziałania: 20÷50V~

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: zaciski śrubowe 4mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 3 moduły (52,5mm)

- montaż: na szynie TH-35