Categories

CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-317

  • Code: 514
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 92.25 zł
  • (Net Price: 75.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-317

z regulacją progu zadziałania, 1 moduł, styk 1P


PRZEZNACZENIE:

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-317 przeznaczony

jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych

z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co

najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami,

grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem

kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed

czujnikiem.


DZIAŁANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej

ustawionego progu (tj. spadek napięcia poniżej

ustawionego progu na jednej fazie) spowoduje

wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem

3 do 5s, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym

spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi

automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej

napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej).

Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest

niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed

czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku

wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie

silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie

właściwej kolejności faz.

UWAGA;

Styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie

układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej

informującego o zadziałaniu przekaźnika, tj.

wyłączeniu silnika.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk: 1 P

- kontrola zasilania: 2×LED

- asymetria napięciowa zadziałania: 40÷55V~

- napięcie zadziałania: 175÷190V~

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 0,56W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 1 moduł (17,5mm)

- montaż: na szynie TH-35