Categories

CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-316

  • Code: 512
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 84.87 zł
  • (Net Price: 69.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ CKF-316

1 moduł, styk 1P


PRZEZNACZENIE:

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-316 przeznaczony

jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych

z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co

najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami,

grożących zniszczeniem silnika, oraz zabezpieczeniem

kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed

czujnikiem.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w conajmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej 45V

(tj. spadek napięcia poniżej 185V na jednej fazie)

spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi

z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega odłączeniu silnika

przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie

nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V

powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy

napięciowej). Przy powyższych anomaliach

uruchomienie silnika jest niemożliwe. W przypadku

zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej

niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika,

czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne

załączenie jest możliwe po powrocie właściwej

kolejności faz.

UWAGA:

Styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie

układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej

informującego o zadziałaniu przekaźnika,

tj. wyłączeniu silnika.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- styk : 1 p

- kontrola zasilania: 2×LED

- asymetria napięciowa zadziałania: 45V~

- napięcie zadziałania: 185V

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 0,56 W

- przyłącze: zaciski śrubowe 2,5mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 1 moduł (17,5mm)

- montaż: na szynie TH-35