Categories

CZF-2B

  • Code: 517
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 95.94 zł
  • (Net Price: 78.00 zł)
  • Tell a friend
CZF-2B

szyna T-35, styk 1Z


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF2-B przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, oraz

uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi

zniszczeniem silnika.


DZIAŁANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej 45V

(tj. spadek napięcia poniżej 185V na jednej fazie)

spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi

z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega odłączeniu

silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne

załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście

napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania

(tj. o wartość histerezy napięciowej). Awaria

któregokolwiek ze styków stycznika załączającego

silnik spowoduje wyłączenie silnika na stałe.

Ponowne uruchomienie możliwe jest dopiero po

całkowitym odłączeniu zasilania, usunięciu usterki

stycznika i ponownym załączeniu. Przy powyższych

anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- kontrola zasilania: 2×LED

- asymetria napięciowa zadziałania: 45V~

- napięcie zadziałania: 185V

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: zaciski śrubowe 4mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 2 moduły (35mm)

- montaż: na szynie TH-35P>