Categories

AUTOMATYCZNE PRZEŁACZNIKI FAZ PF-451

  • Code: 527
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 408.36 zł
  • (Net Price: 332.00 zł)
  • Tell a friend
AUTOMATYCZNE PRZEŁACZNIKI FAZ PF-451

bez fazy priorytetowej,
do współpracy ze stycznikami


PRZEZNACZENIE:

Automatyczny przełącznik faz PF-451 służy do zachowania

ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych

w przypadku zaniku fazy zasilającej lub spodku jej

parametrów poniżej normy.


DZIAŁANIE:

Przełącznik posiada układ płynnej regulacji dolnego

(170÷210V) i górnego (230÷260V) progu napięciowego,

przy którym nastąpi przełączenie na kolejną, prawidłową

fazę. Do przełącznika doprowadzone jest napięcie

trójfazowe. Na wyjście przełącznika kierowane jest

napięcie jednofazowe z fazy o najlepszych parametrach.

Przełącznik kontroluje wartość napięcia tak, aby napięcie

wyjściowe było w zakresie pomiędzy ustawionym dolnym

i górnym napięciowym progiem zadziałania.Po włączeniu

napięcia zasilania (przynajmniej jedna faza) przez czas

2 sekund układ bada prawidłowość przyłączonych napięć.

Po tym czasie na wyjście załączona zostanie faza L1. Po

zaniku napięcia w fazie L1 lub spadku jej parametrów

układ przełączy na fazę o parametrach z pomiędzy

ustawionego zakresu (L2 lub L3). Załączona faza

kierowana jest na wyjście aż do momentu jej zaniku l

ub spadku jej parametrów. Przełączenie nastąpi na

jedną z dwóch pozostałych faz (na fazę o prawidłowych

parametrach).

UWAGA:

*Czas przełączenia następnej fazy po zaniku aktualnie

załączonej wynosi 0,5÷0,8s (w tym czasie odbiorniki

nie są zasilane).

*Układ przełącznika nie pozwala na jednoczesne

załączenie więcej niż jednego przekaźnika (stycznika).

*W przypadku zwarcia na stałe styków stycznika układ

nie przełączy na inny stycznik mimo prawidłowego

napięcia w tej fazie.


DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 3×400V AC

- napięcie wyjściowe: 230V AC

- prąd obciążenia :16A

- prąd obciążenia z zast. stycz. :w zależności od

stosowanych styczników

- próg zadziałania dolny regulowany :170÷210V

- próg zadziałania górny regulowany :230÷260V

- histereza: 5V

- temperatura pracy: -25÷50°C

- czas przełączenia : około 0,5÷0,8s

- sygnalizacja zasilania: LED zielona

- sygnalizacja wybranej fazy: LED żółta

- przyłącze : zaciski śrubowe 2,5mm2

- wymiary :6 modułów (105mm)

- montaż : na szynie TH35