Categories

AUTOMATYCZNE PRZEŁACZNIKI FAZ PF-441

  • Code: 526
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 382.53 zł
  • (Net Price: 311.00 zł)
  • Tell a friend
AUTOMATYCZNE PRZEŁACZNIKI FAZ PF-441

z fazą priorytetową L1,
do współpracy ze stycznikami

PRZEZNACZENIE:

Automatyczny przełącznik faz PF-441 służy do zachowania

ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych

w przypadku zaniku fazy zasilającej lub spodku jej

parametrów poniżej normy.


DZIAŁANIE:

Do przełącznika doprowadzone jest napięcie trójfazowe.

Na wyjście przełącznika kierowane jest napięcie

jednofazowe z fazy o najlepszych parametrach.

Przełącznik kontroluje wartość napięcia tak, aby

napięcie wyjściowe było w zakresie 195÷250V. Faza

L1 jest priorytetową, co oznacza, że jeżeli jej parametry

będą prawidłowe, to faza ta będzie zawsze załączana na

wyjście. W przypadku spadku lub wzrostu napięcia w fazie

L1 poza ustalone fabrycznie progi napięciowe (lub jego

całkowitego zaniku) na wyjście zostanie przełączona

faza L2 (o ile jej parametry będą prawidłowe).

W przypadku równoczesnego braku prawidłowych

napięć w fazach L1 i L2 na wyjście zostanie załączona

faza L3. W przypadku powrotu prawidłowego napięcia

zasilania w fazie L1 układ załączy na wyjście tę fazę

jako priorytetową.

UWAGA:

*Czas przełączenia następnej fazy po zaniku aktualnie

załączonej wynosi 0,5÷0,8s (w tym czasie odbiorniki nie

są zasilane).

*Układ przełącznika nie pozwala na jednoczesne

załączenie więcej niż jednego przekaźnika (stycznika).

*W przypadku zwarcia na stałe styków stycznika układ

nie przełączy na inny stycznik mimo prawidłowego

napięcia w tej fazie.


DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 3×400V AC

- napięcie wyjściowe: 230V AC

- prąd obciążenia :16A (bez styczników)

- prąd obciążenia z zast. styczników : w zależności od zastosowanych styczników

- próg zadziałania dolny : poniżej 195V

- próg zadziałania górny: 250V - histereza: 5V

- temperatura pracy: -25÷50°C

- czas przełączenia : około 0,5÷0,8s

- sygnalizacja zasilania: LED zielona

- sygnalizacja wybranej fazy: LED żółta - przyłącze : zaciski śrubowe 2,5mm2

- wymiary :4 moduły (70mm)

- montaż : na szynie TH35