Categories

AUTOMATYCZNE PRZEŁACZNIKI FAZ PF-431

  • Code: 525
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 269.37 zł
  • (Net Price: 219.00 zł)
  • Tell a friend
AUTOMATYCZNE PRZEŁACZNIKI FAZ PF-431

z fazą priorytetową L3, Imax=16A


PRZEZNACZENIE:

Automatyczny przełącznik faz PF-431 służy do zachowania

ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych w

przypadku zaniku fazy zasilającej lub spodku jej

parametrów poniżej normy.


DZIAŁANIE:

Do przełącznika doprowadzone jest napięcie trójfazowe.

Na wyjście przełącznika kierowane jest napięcie

jednofazowe z fazy o najlepszych parametrach.

Przełącznik kontroluje wartość napięcia tak, aby

napięcie wyjściowe nie było mniejsze niż 195V. Faza

L3 jest priorytetową, co oznacza, że jeżeli jej parametry

będą prawidłowe, to faza ta będzie zawsze załączana na

wyjście. W przypadku spadku napięcia w fazie L3 poniżej

190V lub jego całkowitego zaniku na wyjście zostanie

przełączona faza L2 (o ile jej parametry będą prawidłowe).

W przypadku równoczesnego braku prawidłowych napięć

w fazach L3 i L2 na wyjście zostanie załączona faza L1.

W przypadku powrotu prawidłowego napięcia zasilania

w fazie L3 (powyżej 195V), układ załączy na wyjście tę

fazę jako priorytetową.


DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 3×400V AC

- napięcie wyjściowe: 230V AC

- prąd obciążenia :16A

- próg zadziałania (L1,L2) : poniżej 195V

- próg zadziałania (faza L3) : poniżej 190V

- histereza: 5V

- temperatura pracy: -25÷50°C

- czas przełączenia : poniżej 0,2s

- sygnalizacja nap. wejściowych : LED w obwodzie faz

- przyłącze : zaciski śrubowe 2,5mm2

- wymiary :3 moduły (52,5mm)

- montaż : na szynie TH35