Categories

CZUJNIKI ZANIKU FAZY Z KONTROLĄ STYKÓW CZUJNIKA CZF-2

  • Code: 516
  • Availability: Exists
  • Manufacturer: F&F
  • Gross price: 83.64 zł
  • (Net Price: 68.00 zł)
  • Tell a friend
CZUJNIKI ZANIKU FAZY Z KONTROLĄ STYKÓW CZYJNIKA CZF-2

montaż na tablicowy, styk 1Z


PRZEZNACZENIE:

Czujnik zaniku fazy CZF 2 przeznaczony jest do

zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci

trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej

jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, oraz

uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi

zniszczeniem silnika.


DZIAłANIE:

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub

asymetria napięciowa między fazami powyżej 45V

(tj. spadek napięcia poniżej 185V na jednej fazie)

spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi

z opóźnieniem 3 do 5s, co zapobiega odłączeniu silnika

przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie

nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V

powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy

napięciowej). Awaria któregokolwiek ze styków stycznika

załączającego silnik spowoduje wyłączenie silnika na

stałe. Ponowne uruchomienie możliwe jest dopiero po

całkowitym odłączeniu zasilania, usunięciu usterki

stycznika i ponownym załączeniu. Przy powyższych

anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.


DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe: 3×400V+N

- prąd obciążenia: <10A

- kontrola zasilania: 2×LED

- asymetria napięciowa zadziałania: 45V~

- napięcie zadziałania: 185V

- histereza napięciowa: 5V~

- opóźnienie wyłączenia: 3÷5s

- pobór mocy: 1,6W

- przyłącze: zaciski śrubowe 4mm2

- temperatura pracy: -25÷50oC

- wymiary: 70×60×25mm

- montaż: dwa wkręty do podłoża